Durf te dromen.

Word de held van je eigen expeditie.

Een nieuw onderwijsconcept in Poeldijk

Naar aanleiding van van de besluitvorming van de gemeenteraad Westland op 27 maart 2024 over de nieuwbouwlocatie wordt de mijlpalenplanning op deze website in de loop van april geactualiseerd. 

Ons doel: In 2026 staat er op de huidige locatie van ISW Irenestraat een nieuw gebouw waar kinderen van 0 jaar tot en met hun middelbareschooldiploma in een doorlopende leerlijn werken aan hun toekomst. Een plek waar het om ontwikkeling gaat. De pedagogische medewerker, de leerkracht en docent vervullen verschillende rollen en het kind krijgt een aaneengesloten onderwijsaanbod.

De naam van dit nieuwe gebouw en schoolconcept? De Expeditie! Met de kinderen en de medewerkers gaan we op reis. We zoeken voor en met elk individueel kind het pad en de eindbestemming die het best bij hem of haar passen.

Binnen de Expeditie gaan de teams van Simba, De Nieuwe Weg en ISW Irenestraat nauw samenwerken. Door nu al gezamenlijk op expeditie te gaan, kunnen we dat mooie en ambitieuze doel bereiken. We werken op dit moment al aan een gezamenlijk onderwijsconcept. Het nieuwe gebouw wordt zo ontworpen dat het hier goed bij aansluit. We hebben een doel voor ogen, een kompas in de hand en een goed en enthousiast team. De expeditie is een avontuurlijke reis en het voelt ook echt als een avontuur om de nieuwbouw te realiseren en het nieuwe onderwijsconcept vorm te geven.

Bij de Expeditie word je gekend en (h)erkend en mag je zijn en worden wie je bent. Wij gaan op zoek naar verbinding met onszelf, de ander en de wereld om ons heen. Laten we met elkaar de reis beginnen!

SIMBA

Simba staat voor professionele kinderopvang in een huiselijke sfeer. Binnen de opvang leveren pedagogisch medewerkers een bijdrage aan de opvoeding van kinderen door hen de kans te geven zich veelzijdig te ontwikkelen. Met liefde, aandacht en een positieve benadering creëren zij voor elk kind een veilige en vertrouwde plek. Er is veel aandacht voor het opbouwen van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Een belangrijke basis voor een kind om zich (spelenderwijs) verder te ontwikkelen richting de basisschool.
Simba heeft zes locaties in het Westland (Monster en Poeldijk) en biedt (hele) dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang (halve dagen) voor kinderen van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van  4-12 jaar.

DE NIEUWE WEG

De Nieuwe Weg is een katholieke basisschool en heeft iets meer dan 200 leerlingen, verdeeld over acht groepen. De school onderscheidt zich met drie speerpunten van andere basisscholen: de Klimopklas, Engels als Tweede Taal en het schoolklimaat. Er is veel tijd voor beweging: iedere dag spelen de kinderen buiten en/of gymmen ze in de speel- of gymzaal. Iedere groep heeft zelfstandig werken op het programma staan. Zo leren leerlingen hun werk plannen en keuzes maken en wordt tegemoet gekomen aan de verschillende manieren van leren die kinderen hebben.
De Nieuwe Weg is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO): met circa 5.000 leerlingen op 16 basisscholen in Westland de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland.

ISW IRENESTRAAT

Op ISW Irenestraat kunnen leerlingen een vmbo-(g)t diploma halen en worden ze voorbereid op een maatschappij die continu aan verandering onderhevig is. Het gaat om kennis opdoen, maar vooral ook om vaardigheden aanleren, die belangrijk zijn om als toekomstig werknemer in te kunnen spelen op die veranderingen. Flexibiliteit, keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen en ontwikkelingsgericht zijn, komen binnen het concept van gepersonaliseerd leren in ruime mate aan bod. ISW Irenestraat daagt de leerling uit door bij realistische vraagstukken de eigen creativiteit te ontwikkelen.
ISW Irenestraat is een van de zes scholen van ISW (Interconfessionele Scholengroep Westland).

Expeditie mijlpalen

1e kwartaal 2022

Ambitiedocument

Lees meer Lees meer
2e kwartaal 2022

Programma van Eisen

Lees meer Lees meer
4e kwartaal 2022

Architectenselectie/Ontwerpteam

Lees meer Lees meer
1e kwartaal 2023

Ontwerpfase

Lees meer Lees meer
1e kwartaal 2024

Vaststellen definitief ontwerp

Lees meer Lees meer
2e kwartaal 2024

Bestekstukken en vergunningen

Lees meer Lees meer
1e kwartaal 2025

Aanbesteding aannemer

Lees meer Lees meer
3e kwartaal 2025

Sloop huidige schoolgebouw ISW Irenestraat, start tijdelijke huisvesting

Lees meer Lees meer
1e kwartaal 2027

Streven: Oplevering en inhuizing De Expeditie

Lees meer Lees meer

Expeditie nieuws