Durf te dromen.

Word de held van je eigen expeditie.

Een nieuw kloppend hart in Poeldijk

Ons doel: In 2027 staat er in Poeldijk op de huidige locatie van De Veiling (Julianastraat 49) een nieuw gebouw waar jong en oud elkaar ontmoeten. Het is een plek van ontwikkelen, durven dromen en doen. Kinderen werken vanaf 0 jaar in een doorlopende leerlijn aan hun toekomst op een vertrouwde plek waar het om ontwikkeling gaat. Dat doen we met elkaar: pedagogische medewerkers, leerkrachten en docenten, maar ook met Bibliotheek Westland en culturele organisaties in het gebouw. Muziek en zang stimuleren kinderen in hun ontwikkeling en prikkelen de creativiteit van ouderen. In de bibliotheek kunnen Poeldijkers hun basisvaardigheden ontwikkelen, geletterdheid bevorderen, leesplezier ervaren en zo nieuwe werelden verkennen.

De naam van dit nieuwe multifunctionele gebouw? De Expeditie! Met jong en oud gaan we op reis. We zoeken voor en met elke individuele bezoeker het pad dat het best bij hem of haar past.

Binnen de Expeditie gaan de teams van Kinderopvang Simba, WSKO De Nieuwe Weg en ISW Irenestraat nauw samenwerken. Zij voelen zich gesteund door Bibliotheek Westland, Muziekvereniging Pius X en zankoren Deo Sacrum. Door nu al gezamenlijk op expeditie te gaan, kunnen we mooie en ambitieuze doelen bereiken. Het nieuwe gebouw wordt zo ontworpen dat het aansluit een gezamenlijk nieuw onderwijsconcept. Het is een mooi avontuur om de nieuwbouw te realiseren en deze multifunctionele ontmoetingsplek vorm te geven. We hebben een doel voor ogen, een kompas in de hand en een goed en enthousiast team van partijen: samen gaan we op reis!

Bij de Expeditie word je gekend en (h)erkend en mag je zijn en worden wie je bent. Wij gaan op zoek naar verbinding met onszelf, de ander en de wereld om ons heen. Laten we met elkaar de reis beginnen!

simba

Simba staat voor professionele kinderopvang in een huiselijke sfeer. Binnen de opvang leveren pedagogisch medewerkers een bijdrage aan de opvoeding van kinderen door hen de kans te geven zich veelzijdig te ontwikkelen. Met liefde, aandacht en een positieve benadering creëren zij voor elk kind een veilige en vertrouwde plek. Er is veel aandacht voor het opbouwen van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Een belangrijke basis voor een kind om zich (spelenderwijs) verder te ontwikkelen richting de basisschool. Simba heeft zes locaties in het Westland (Monster en Poeldijk) en biedt (hele) dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang (halve dagen) voor kinderen van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

DE NIEUWE WEG

De Nieuwe Weg is een katholieke basisschool en heeft iets meer dan 200 leerlingen, verdeeld over acht groepen. De school onderscheidt zich met drie speerpunten van andere basisscholen: de Klimopklas, Engels als Tweede Taal en het schoolklimaat. Er is veel tijd voor beweging: iedere dag spelen de kinderen buiten en/of gymmen ze in de speel- of gymzaal. Iedere groep heeft zelfstandig werken op het programma staan. Zo leren leerlingen hun werk plannen en keuzes maken en wordt tegemoet gekomen aan de verschillende manieren van leren die kinderen hebben. De Nieuwe Weg is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO): met circa 5.000 leerlingen op 16 basisscholen in Westland de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland.

ISW IRENESTRAAT

Op ISW Irenestraat kunnen leerlingen een vmbo-(g)t diploma halen en worden ze voorbereid op een maatschappij die continu aan verandering onderhevig is. Het gaat om kennis opdoen, maar vooral ook om vaardigheden aanleren, die belangrijk zijn om als toekomstig werknemer in te kunnen spelen op die veranderingen. Flexibiliteit, keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen en ontwikkelingsgericht zijn, komen binnen het concept van gepersonaliseerd leren in ruime mate aan bod. ISW Irenestraat daagt de leerling uit door bij realistische vraagstukken de eigen creativiteit te ontwikkelen.

ISW Irenestraat is een van de zes scholen van ISW (Interconfessionele Scholengroep Westland).

BIBLIOTHEEK WESTLAND

Bibliotheek Westland is een plek waar iedereen welkom is. Je kunt er lezen, studeren, leren, ontmoeten of digitale hulp krijgen. Of het nu gaat om het uitzoeken van een mooi boek, informatie krijgen over de digitale overheid, een taalmaatje die aan de slag gaat met een taalvrager of een les mediawijsheid op school. De bibliotheek gelooft dat mensen die zichzelf ontplooien, gelukkiger en gezonder zijn en zo blijvend en volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving. Zij dragen hieraan bij door persoonlijke en talentontwikkeling van alle inwoners van Westland te ondersteunen, stimuleren en faciliteren door hen te verbinden met kennis, verhalen, organisaties en door elkaar te ontmoeten.

pius x

Pius X is een Westlandse muziekvereniging met passie voor blaas- en slaginstrumenten. De eigen big band, een slagwerkgroep, een saxofoongroep en nog veel meer enthousiaste muzikanten spelen graag lekkere power-muziek. Hiervan worden zijzelf en hun publiek helemaal happy. De getalenteerde groep heeft het allemaal: jong, oud, conservatorium-niveau en lerende enthousiastelingen, met ieder een eigen rol en inbreng. Door het jaar heen verzorgen zij er diverse soorten concerten in de gemeenschap en buiten Poeldijk. Daarnaast neemt de muziekvereniging met enige regelmaat deel aan festivals. Het repertoire bij evenementen is zeer verschillend en dat maakt Pius X zo divers. Samen spelen klinkt bij Pius X als muziek in ieders oren.

deo sacrum

Zangkoren Deo Sacrum is een vereniging vol gezelligheid en muzikaliteit en bestaat uit het Bartholomeuskoor, Concertkoor Westland, Kamerkoor Couleur Vocale, Kinderkoor Westland, Popkoor FineTuning, Perosikoor en Vrouwenschola. Elke koorgroep heeft een eigen identiteit, karakter en niveau, leeftijdsgroep en muziekstijl. Zo zingt de vereniging bij de erediensten in de Heilige Bartholomeuskerk in Poeldijk, maar geven ze ook grote concerten met professioneel orkest. Projectmatig meedoen aan activiteiten is bij Deo Sacrum ook mogelijk en organiseert Deo Sacrum jaarlijks een zomerkamp voor kinderen en jongeren. Muzikale hoogtepunten zijn onder andere de hoogmissen van Kerstmis en Pasen in de Bartholomeuskerk en de KUBO Westland Proms. Het kinderkoor zet regelmatig een musical op de planken.

OOK OP EXPEDITIE?

Laat het weten

Bij de Expeditie word je gekend en (h)erkend en mag je zijn en worden wie je bent. Wij gaan op zoek naar verbinding met onszelf, de ander en de wereld om ons heen op het gebied van ontwikkeling, educatie, sport, cultuur of ontmoeten. Wil jouw organisatie daarin ook graag verbinden en zien jullie deze multifunctionele plek in Poeldijk ook als basecamp voor jullie expeditie? Laat het ons weten, zodat we met elkaar kunnen kijken of ook wij samen een reis kunnen beginnen!
 
Mail naar [email protected]

Expeditie mijlpalen

1e kwartaal 2022

Ambitiedocument

Lees meer Lees meer
2e kwartaal 2022

Programma van Eisen

Lees meer Lees meer
4e kwartaal 2022

Architectenselectie/Ontwerpteam

Lees meer Lees meer
1e kwartaal 2023

Ontwerpfase

Lees meer Lees meer
1e kwartaal 2024

Besluit locatie Expeditie

Lees meer Lees meer
3e kwartaal 2024

Ontwerpfase vervolg

Lees meer Lees meer
2e kwartaal 2025

Vaststellen definitief ontwerp

Lees meer Lees meer
4e kwartaal 2025

Bestekstukken en vergunningen

Lees meer Lees meer
4e kwartaal 2025

Aanbesteding aannemer

Lees meer Lees meer
1e kwartaal 2026

Sloop huidige locatie De Veiling

Lees meer Lees meer
1e kwartaal 2026

Start bouw van de Expeditie

Lees meer Lees meer
Zomervakantie 2027

Streven: Oplevering en inhuizing De Expeditie

Lees meer Lees meer

Expeditie nieuws