Terug naar Nieuws

Besluit locatie bouw de Expeditie in Poeldijk

Geplaatst op 28 maart 2024

In november 2023 hebben we de ouder(s) en verzorger(s) van onze kinderen per e-mail geïnformeerd over de verkenning van gemeente Westland voor de huisvesting de nieuwbouw voor onder andere ISW Irenestraat, WSKO De Nieuwe Weg en Kinderopvang Simba. We vinden het fijn dat door de gemeente alle opties zijn overwogen in het onderzoek naar huisvesting voor de Expeditie.

Op 27 maart jl. heeft de gemeenteraad van Westland ingestemd met het omvangrijke plan voor Onderwijs en Ontmoeten Poeldijk op de locatie van de Veiling (Julianastraat 49), een kansrijk plan voor ontwikkeling, onderwijs, cultuur en ontmoeten met voorzieningen voor alle leeftijden.

Voor alle kinderen zoeken we naar de meest optimale situatie waarin kwaliteit van onderwijs en opvang, kwaliteit van de omgeving en continuïteit geborgd kunnen worden. We zijn verheugd met de instemming van de gemeenteraad van Westland op dit verbindende plan als kloppend hart voor Poeldijk. Hierdoor is voor leerlingen van ISW Irenestraat tijdens de bouw van de Expeditie geen tijdelijke huisvesting nodig. We verkennen actief de opties voor tijdelijke huisvesting van Kinderopvang Simba en hebben hier alle vertrouwen in.

Eerder hebben we de ontwerpfase vanwege dit politieke proces gepauzeerd. We zullen naar aanleiding van de instemming ook de planning actualiseren. De opgedane kennis en input zullen we gebruiken om tot eerste schetsen te komen.

Voor de zomervakantie gaat gemeente Westland in gesprek met omwonenden over het gebiedsplan. Uiteraard zullen we ook de ouder(s) en verzorger(s) van onze kinderen hierover informeren.

Over de Expeditie
De Expeditie is een concept voor onderwijs en opvang in één gebouw waar kinderen in een doorlopende ontwikkelings- en leerlijn werken. Dit proces is gestart door Kinderopvang Simba,
WSKO De Nieuwe Weg en ISW Irenestraat vanuit de kernwaarden durven dromen, verbondenheid
en vertrouwen. Kinderen worden door meer maatwerk beter uitgedaagd op het pad naar hun eindbestemming en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Bij de Expeditie word je gekend en (h)erkend en mag je zijn en worden wie je bent. Wij gaan met lef en liefde op zoek naar verbinding met onszelf, de ander en de wereld om ons heen.

Terug naar Nieuws