Terug naar Nieuws

De Expeditie is uit de startblokken

Geplaatst op 11 oktober 2021

Op maandagmiddag 11 oktober vond de aftrap plaats van de Expeditie in Poeldijk. Teams van Simba, De Nieuwe Weg en ISW Irenestraat hebben intensief met elkaar gesproken over de nieuwe ontwikkelomgeving voor kinderen in de kinderopvang tot en met de middelbare school. Spreker, avonturier en expeditieleider Melvin Redeker nam iedereen mee op zijn expeditie en maakte de aanwezigen enthousiast om deze uitdaging aan te gaan.

De teambijeenkomst in De Veiling in Poeldijk begon met een kennismaking tussen de teamleden. De ambitie en de stip op de horizon werden toegelicht en er is uiteengezet wat er inmiddels is voorbereid en wat de plannen voor de korte en middellange termijn zijn. Daarna gingen de teams in kleine groepjes met elkaar in gesprek over de kansen, pijnpunten en adviezen. De opbrengst van deze werksessie was enorm nuttig en wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het onderwijsconcept én het nieuwe schoolgebouw.

Expeditieleider
Spreker en expeditieleider Melvin Redeker nam vervolgens de teams mee op zijn expeditie. Hij maakte iedereen enthousiast om de uitdaging aan te gaan. Hij sprak over ambities en doelstellingen, kansen zien in verandering en vernieuwing, persoonlijk leiderschap, energiemanagement, omgaan met werkdruk, stress en angst, leren incasseren, vertrouwen, ruimte geven en teamprestaties. Een boeiend en inspirerend betoog!

Expeditiegids
Na afloop van de bijeenkomst werd eens te meer duidelijk dat we echt met elkaar op pad gaan. Aanwezigen willen met elkaar de schouders zetten onder de Expeditie. Speciaal voor de betrokkenen is een Expeditiegids gemaakt waarin zij de ambities, het motto, de kernwaarden en de richting van de Expeditie nog eens teruglezen. Ook nodigt het werkboek nadrukkelijk uit om mee te denken en mee te doen. Er wordt volop in getriggerd na te denken en het biedt ruimte om brainwaves en ideeën op te schrijven én te delen!

Terug naar Nieuws