Terug naar Nieuws

Verkenning Onderwijs en Ontmoetingsplaats Poeldijk

Geplaatst op 20 november 2023

Op 16 november verscheen een artikel in AD Westland over de nieuwbouwplannen voor de Expeditie in Poeldijk. Wethouder Goudswaard wordt hierin geïnterviewd over het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad om de Expeditie te realiseren op de locatie van De Veiling. Over dit voorstel heeft gemeente Westland omwonenden vervolgens met een brief geïnformeerd. Wij willen u als ook ouder(s)/verzorger(s) hierover informeren en sturen u daarom de tekst uit de brief van gemeente Westland onderstaand.

Voor alle kinderen zoeken we naar de meest optimale situatie waarin kwaliteit van onderwijs en opvang, kwaliteit van de omgeving en continuïteit geborgd kunnen worden. We vinden het fijn dat in het onderzoek naar huisvesting daarom alle opties overwogen worden.

De verkenning van gemeente Westland voor de huisvesting op deze nieuwe locatie heeft invloed op het proces voor alle betrokkenen en mogelijk ook op het ontwerp van het nieuwe gebouw. We hebben besloten om de uitkomst van dit politieke proces af te wachten en tot dat moment de voorlopige ontwerpfase te pauzeren. Zodra meer bekend is, komen we er bij u op terug.

 

 

Op één locatie leren, sport en ontmoeten
In Poeldijk staat er een aantal opdrachten op de agenda. Zo komt er nieuwbouw voor ISW Irenestraat, WSKO De Nieuwe Weg en Kinderopvang Simba. Zij hebben hun opvang en onderwijs gezet in het plan met de naam de Expeditie. Maar er speelt meer. Zo is locatie De Veiling verouderd. Dit alles vraagt om een goede aanpak. Gemeente Westland wil daarom deze opdrachten in één totaalplan oppakken.

Het plan: Onderwijs en ontmoetingsplaats
Op één plek willen we opvang, leren, (culturele) educatie, sport en ontmoeten combineren: een Onderwijs en ontmoetingsplaats. Deze plek biedt veel voor inwoners van Poeldijk. Zo komen hier kinderopvang Simba, ISW Irenestraat en WSKO De Nieuwe Weg. Maar ook een nieuwe moderne bibliotheek is onderdeel. Een centraal gedeelde ruimte biedt kansen voor de scholen, het verenigingsleven en culturele activiteiten.

Prachtig gebouw
De nieuwe Onderwijs en ontmoetingsplaats in Poeldijk biedt alles in één voor inwoners. Ik zie voor me hoe we straks een prachtig gebouw hebben staan dat past bij de plek. Dat nieuwe gebouw is duurzaam en toekomstgericht. Inwoners van jong tot oud kunnen hier leren, ervaren en ontmoeten. Het is een oplossing van meerdere huisvestingsopdrachten die op de agenda staan in Poeldijk. Als we dit nu in één keer goed aanpakken, dan bouwen we een mooie plek waar alles samen komt.

In gesprek met omwonenden
Om dit plan compleet te maken gaat het college graag in gesprek met omwonenden. We zijn benieuwd naar de reacties op dit plan. En zijn er nog zaken waar we rekening mee kunnen houden? Op 14 november heeft het college afgesproken om pas na de het gesprek met omwonende de raad het totale plan voor te leggen. We hopen dat dit in maart gebeurt. Gaat de raad akkoord, dan kunnen we echt van start om het plan verder uit te werken.

 

De onderhoudende informatiebijeenkomst van gemeente Westland vond plaats op 11 december.

Terug naar Nieuws